Sinds 2002 lid van D66 en meteen actief; Campagne voeren voor de provinciale staten campagne en daarna in het landelijke team van de permanente campagne. Vanaf dat moment vele functies vervuld onderstaand de grote projecten:


Stadsdeelraad Amsterdam-Noord 2010-2014.

Een hele mooie periode, waar D66 na vier jaar afwezigheid in de raad heeft aangetoond waarom we echt nodig zijn. Op financiel gebied heb ik met moties "Brede heroverweging bij bezuinigingen", "Gequantificeerde Risicoparagraaf" "Openbaar Subsidieregister" en "Opheffen Negatieve Voorziening" mijn bijdrage aan een goed beleid kunnen doen. Tal van andere moties en amendementen hebben het gehaald. Soms wisten Zo Kwint en ik dat een motie het niet ging halen maar dienden we deze toch in, D66 gaf aan dat zonder motie ook de steun van D66 voor het bestuursvoorstel zou vervallen. Aan het begin van de periode heb ik het initiatiefvoorstel "Noord Filmhoofdstad" en aan het eind initiatiefvoorstel "Duurzame Waterstof in Noord" unaniem aangenomen gekregen.

Duo-Statenlid provincie Noord-Holland 2007-Heden.

Als duo ben je geen statenlid maar wel woordvoerder, in mijn geval in de commissie's voor mobiliteit en in de eerste periode ook cultuur. Met name op het gebied van wegen gaat in de provincie enorm veel geld om en zijn er zijn vele belanghebbenden. Het is knokken om aandacht (en middelen) te krijgen voor Openbaar Vervoer en de fiets.

Vice Voorzitter Politiek D66 Amsterdam 2006-2010.

Als vice voorzitter politiek kom je niet in de schijnwerpers maar probeer je dat de partij naar buiten toe als een eenheid en effectief opereert. Met name op de huid van de gemeenteraadsfractie maar ook in de stadsdelen.

Voorzitter programmacommissie Amsterdam Gemeenteraadsverkiezingen 2010.

Een project in twee fasen. Eerst hebben we een raamprogramma gemaakt voor de gemeenteraad n de stadsdelen eenzelfde raamprogramma waardoor vanuit n visie de uiteindelijke programma's voor Amsterdam als geheel een goede samenhang zouden krijgen. De twee raamprogramma's zijn ongeamendeerd aangenomen en door vrijwel alle stadsdelen ook gebruikt. Vervolgens hebben we met de commissie een goed dekkend programma weten te schrijven wat door de ledenvergadering nog flink is aangevuld maar fier overeind is gebleven.

Campagneleider Amsterdam-Noord Gemeenteraadsverkiezingen 2010.

Een compacte campage, maar samen met Zo Kwint, het bestuur en een aantal enthousiaste leden een vliegende start gemaakt om D66 weer op de politieke kaart van Amsterdam-Noord te krijgen.

Campagneleider Noord-Holland Provinciale-Statenverkiezingen 2007.

Samen met Joke Geldhof hebben we een zeer gestructureerde campagne opgezet. Met een kernteam waarin ieder zijn verantwoordelijkheid had is enorm hard gewerkt, door de grotere afstanden en de heel verschillende regio's is een provinciale campagne een bijna militaire operatie.